En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/213981

Pressmeddelande
5 april 2013
Finansdepartementet

Nya inkomstskatteregler ger stiftelser ökade möjligheter att stödja allmännyttiga ändamål

Nya inkomstskatteregler för den ideella sektorn som är bättre anpassade till dagens samhälle ska införas. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnats till Lagrådet i dag.

De särskilda inkomstskattereglerna för ideell sektor upplevs i dag många gånger som både otidsenliga och svåra att tillämpa. Den ideella sektorn bedriver ett viktigt arbete i det svenska samhället. Regeringen meddelade därför i budgetpropositionen för 2013 sin avsikt att förändra de s.k. ändamåls-, verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskraven.

I lagrådsremissen föreslås att gemensamma bestämmelser införs om allmännyttiga ändamål för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Förslaget innebär att inkomstskattereglerna blir bättre anpassade till dagens samhälle och att den ideella sektorns arbete underlättas. De nya reglerna innebär bl.a. att stiftelser som främjar kultur, miljö och idrott till skillnad mot vad som är möjligt i dag kommer att kunna bli inskränkt skattskyldiga, dvs. bli skattskyldiga bara för vissa inkomster. Genom det nya ändamålskravet kommer även möjligheterna till skattereduktion för gåva att bli fler.

Verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskravet förtydligas genom att regleringen utformas på ett sätt som bättre överensstämmer med hur kraven ska tillämpas. Fullföljdskravet får även en något mer generös utformning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Niklas Ekstrand, biträdande enhetschef
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 56 87
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektorn (http://www.regeringen.se/sb/d/16887/a/213993)
--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg