En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

För att göra det begripligt så:

Både Aktiebolagen ägs av mig till 100%.

Ett AB är moderbolag: "AB M"

Det andra är en dotter till AB M: Så då kallar vi det "AB D"

Planen är att...inom några år sälja av AB D, som nu gör en netto vinst per år på cirka 100.000 SEK genom uthyrnng av lokaler till ca 15 hyresgäster. Bolaget bör då ha ett värde av 1 MSEK tycker jag. (Även fastigheten i fråga ägs av AB D)

På vilket sätt är det tillåtet att föra över likvida medel (vinst) från AB D till moderbolaget AB M?

Man vill ju inte försvåra ett köpr av AB D med att det innehåller "pengar".

Om det blir en fordran kvar i AB D, vad händer med den om hela bolaget AB D säljs?

Om man gör det hela rätt, så har jag förstått att man kan göra en sådan bolagsförsäljning och låta köpeskillingen gå in i AB M, som är den part som säljer AB D.

Tacksam för alla svar!

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Skattoskoj
  feb 10, 2014

  Såväl utdelning som kapitalvinst på onoterade aktier är skattefri för mottagande AB.

  I ditt fall är aktieutdelning från dotterbolaget D till moderbolaget M är skattefri för M. Inför en försäljning av aktierna i D bör tillgängligt fritt eget kapital enligt senaste fastställda årsredovisning delas ut till M på extra bolagsstämma. Dock under förutsättning att bolagets fortlevnad inte äventyras.

  Om det inte har funnits tillräckligt med likvida medle i D för utdelningarna kan den överföras genom skuldföring. Köparen av D ska då lösa skulden till M senast i samband med tillträdet.

   

 1. anon
  Skattoskoj
  feb 10, 2014

  M har bedrivit byggverksamhet lär aktierna i M vara lageraktier. Utdelningar och kapitalvinster på lageraktier är skattepliktiga för mottagande AB.