En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringsuppdrag om illegal hantering av punktskattepliktiga varor

Regeringen har idag gett i uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur myndigheternas arbete med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs och analysera hur samverkan kan förbättras.

Syftet är att skapa bättre möjligheter för myndigheterna att säkerställa att punktskattelagstiftningen inte kringgås och hantera omfattande fusk och smuggling. Med punktskattepliktiga varor avses i detta sammanhang alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Under senare tid har olika företeelser där omfattande fusk med punktskattepliktiga varor uppmärksammats, t.ex. organiserade resor till grannländer där inhyrda personer utger sig för att vara passagerare och påstår sig äga de stora mängder alkohol som fraktas men som sedan säljs illegalt. En annan företeelse är att punktskattepliktiga varor försvinner på vägen, eller aldrig beskattas i Sverige i samband med att varor flyttas inom det EU gemensamma förfarandet för flyttning av obeskattade varor.

Punktskatterna på alkohol och tobak är en viktig del av den svenska folkhälsopolitiken. För att motverka den illegala införseln är det nödvändigt att kontroll och brottsbekämpning kan ske på ett effektivt sätt. Ett utbrett fusk påverkar även förutsättningarna för företag att verka på den legala marknaden genom exempelvis snedvriden konkurrens.

Myndigheterna ska lämna en delredovisning den 1 oktober 2016 som ska omfatta kartläggningen och analysen om hur samverkan kan förbättras. En slutredovisning ska lämnas den 1 oktober 2017 och ska omfatta vidtagna åtgärder och dess effekter både i det operativa arbetet och på smuggling och annan illegal hantering av punktskattepliktiga varor.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Åsa Botes
Departementsekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 35 05 

Publicerad 26 november 2015 · Uppdaterad 26 november 2015