En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Luxemburg

Den 11 oktober deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Luxemburg. På dagordningen står bland annat antagande av rådsslutsatser om klimatfinansiering inför COP 22-mötet i Marrakesh, Marocko i november 2016.

Därutöver ska rådet diskutera genomförandet av den europeiska terminen 2016, en rapport om hälsovårdssystem och finanspolitisk hållbarhet samt momsrelaterade frågor i ett direktiv om bekämpning av bedrägerier riktade mot unionens finansiella intressen. Vidare ska en lägesrapport ges om bankunionen och om de pågående förhandlingarna om slutförandet av Baselkommitténs regleringsreformer. Rådet ska även få en återrapportering från G20-mötet den 6 oktober och IMF:s årsmöte den 7-9 oktober, som båda ägde rum i Washington.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 10 oktober 2016 · Uppdaterad 10 oktober 2016