En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 28 januari 2020

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag beslutat att promemorian De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen ska remitteras. Syftet med förslagen är att förenkla bland annat polisens åtkomst till vissa uppgifter hos Skatteverket.

 – Informationsutbyte mellan myndigheter är viktigt för att minska och klara upp brott. Skatteverket har numera tillgång till månadsaktuella uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen om bland annat inkomst och arbetsgivare. Dessa uppgifter kan vara till stor nytta i olika myndigheters brottsbekämpande verksamhet. En kort utredningstid är ofta en framgångsfaktor för brottsuppklaring, en effektiv åtkomst till dessa uppgifter blir därför ett viktigt verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

För att få tillgång till uppgifter i beskattningsdatabasen i dag måste de brottsbekämpande myndigheterna lämna en manuell begäran till Skatteverket i varje enskilt fall. Detta är tids- och resurskrävande och en möjlighet att få ta del av uppgifterna genom direktåtkomst skulle effektivisera myndigheternas arbete. Samtliga myndigheter som i promemorian föreslås få medges direktåtkomst har meddelat regeringen att behovet av en mer effektiv åtkomst är stort.

– Ekonomisk brottslighet är den organiserade brottslighetens livsnerv och måste stoppas. Därför ska våra myndigheter ha ännu bättre förutsättningar för snabba och effektiva brottsutredningar. Nu underlättar vi för utredningar om en misstänkt kan ha fått pengar på laglig väg, bland annat för att komma åt vinster från brott, säger finansminister Magdalena Andersson.

Promemorian lämnas nu på remiss till den 28 april 2020.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio