En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Ny lag om nationellt konto- och värdefackssystem ska ge effektivare verktyg vid finansiella utredningar

Publicerad 21 november 2019

Regeringen har idag remitterat ett förslag till lagrådet om ett nationellt datasöksystem som förbättrar myndigheternas möjligheter att snabbt få information om var en viss person innehar konton eller värdefack.

Tydligare krav på Finanspolisens återkoppling på rapporter om misstänkt penningtvätt

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att göra Finanspolisens återkoppling på rapporter om misstänkt penningtvätt mer ändamålsenlig och tydlig.

Under förra året fick Finanspolisen in ca 19 300 rapporter om misstänkt penningtvätt. För att systemet ska fylla sin funktion måste de som rapporterar misstänkta transaktioner kunna utveckla sin förmåga att övervaka affärsförbindelser och enstaka transaktioner med sina kunder. Det förutsätter i sin tur att Finanspolisen ger ändamålsenlig återkoppling.

Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad 07 november 2019

En utredning får i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det beslutade regeringen i dag.

- Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Publicerad 07 november 2019

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

Utredare ska se över regler om företrädaransvar

Publicerad 01 november 2019

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädaransvaret.

Förslag om att även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

Publicerad 28 oktober 2019

Utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner i Sverige har av praktiska skäl varit undantagna från kemikalieskatt på elektronik. Nu remitterar Finansdepartementet ett förslag om att det undantaget tas bort.

Skatt på avfallsförbränning införs nästa år

Publicerad 24 oktober 2019

Regeringens förslag om att införa en skatt på avfallsförbränning lämnas nu till riksdagen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagrådsremiss om skatt på plastbärkassar

Publicerad 21 oktober 2019

Regeringen har remitterat ett förslag om skatt på plastbärkassar till Lagrådet. Förslaget syftar till att genomföra aviseringen i budgetpropositionen för 2020 om att införa en sådan skatt. Förslaget finns med i januariavtalet och remitteras till Lagrådet som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Publicerad 18 oktober 2019

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag som innebär en fördubblad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Det förslås även en kraftig höjning av taket på nedsättningen. Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag om sänkt skatt på drivmedel till riksdagen

Publicerad 17 oktober 2019

Skatten på drivmedel sänks från 1 januari. Det föreslås i en proposition som regeringen beslutar idag. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020, som är ett samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Proposition om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Pulicerad 01 oktober 2019

Regeringen har i dag överlämnat en proposition om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal till riksdagen. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det protokoll om ändring i skatteavtalet som undertecknades den 16 maj 2019. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i den lag som införlivar skatteavtalet i svensk lagstiftning.

Tre förslag till riksdagen med skärpta regler mot skatteplanering och nya anståndsregler

Publicerad 01 oktober 2019

Regeringen arbetar med att genomföra EU:s direktiv mot skatteundandraganden och lämnar nu över ytterligare tre propositioner till riksdagen som en del i det arbetet. Två av propositionerna innehåller nya regler som stoppar skatteplanering där skillnader i olika länders lagar utnyttjas. I det tredje förslaget föreslås nya regler om anstånd med betalning av skatt.

(NY version) Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare samhälle

(Ny version) Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare samhälle

Publicerad 18 september 2019

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Rättelse

Skatt på avfallsförbränning införs under 2020

Publicerad 16 september 2019

Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen 2020. Förslaget ingår också i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatt på plastbärkassar

Publicerad 16 september 2019

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen. Att en skatt på plastbärkassar bör införas framgår av Januariavtalet. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling i höstbudgeten

Publicerad 15 september 2019

Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås träda i kraft 1 april nästa år.

Regeringen tillsätter utredning om skatt på engångsartiklar

Publicerad 12 september 2019

Som en del i genomförandet av januariavtalet inleds nu arbetet med att införa en skatt på engångsartiklar. En utredning ska föreslå hur skatten ska utformas. Regeringen har idag fattat beslut om utredningsdirektiven.

Utredningen ska fram till augusti nästa år arbeta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas.

Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

Publicerad 12 september 2019

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar på sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer samt med flera insatser för stärkt äldreomsorg, bland annat inkluderar det medel för att främja idrott för äldre. Budgeten för 2020 läggs fram i samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Nu satsar vi för att öka tryggheten för de som har byggt vårt land. Det är viktigt för att hålla ihop Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förstärkning av penningtvättstillsynen och andra åtgärder mot penningtvätt

Publicerad 12 september 2019

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 föreslå resurstillskott till Finansinspektionen och tre länsstyrelser för att förstärka penningtvättstillsynen.

Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Publicerad 09 september 2019

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2020 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Publicerad 04 september 2019

Som en del av den gröna skatteväxlingen bör en skattereduktion på 1 650 kronor per år införas för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Regeringen avser att avisera ett sådant förslag i budgetpropositionen för 2020. Budgetpropositionen är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler verktyg mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen

Publicerad 29 augusti 2019

Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att ingripa mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen. Det föreslår regeringen i en remiss som överlämnats till lagrådet idag.

Finansinspektionen har tillsyn över att svenska och utländska banker som driver verksamhet från filial i Sverige följer penningtvättslagen. I lagrådsremissen föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte följer penningtvättslagen.

Regeringen har tagit emot Reseavdragskommitténs förslag

Regeringen har i dag tagit emot betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). I betänkandet föreslås att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Förslag om skatt på plastbärkassar

Publicerad 20 juni 2019

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på en skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen. Förslaget finns med i Januariavtalet och remitteras som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sidor