En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag är ägare till att fåmansaktiebolag. Min tidigare tanke var att jag skulle lägga bolaget vilande i 5 år för att på så sätt kunna ta ut den bestattade vinsten i bolaget till 25% skatt. Jag har dock en exfru (som jag har två barn med boende i sverige) som jag varit skild från i över 20 år som bor i Thailand.

Min Tanke är att jag skall sälja mitt aktiebolag till ett underpris (säg 100 000 kr medans bolaget har ett kapital på 5 000 000) till ett cypriotiskt holdingbolag som min exfru är ägare av. Efter att bolagets aktier ägs av det cyprisotiska bolaget avvecklas det svenska aktiebolaget. Min exfru tar ut all pengar i lön från det cyprisotiska bolaget vilket kommer leda till mycket lägre skatt eftersom han är boende i Thailand och skall betala tjänste/kapital-inkomstskatt där. Därefter ger min exfru pengarna i gåva till våra barn i sverige. Är dett tillåtet? Om inte, vilken lag bryter det mot?

Tacksam för svar,
Styr-Bernt

4 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jul 12, 2012

  Hej,

  Det går bland annat inte i hop med 53 kap. 2 § IL. Underprisreglerna som du syftar på gäller bara vid överlåtelse till bolag inom EES som du själv eller närstående äger och din exfru räknas inte som närstående.

 1. anon
  Styr-Bernt
  jul 12, 2012

  Hej Kaj, tack för svar.

  Jag förstår dock inte hur då får det till att man skall titta på kap 53 2§ IL. där det klart och tydligt står att det gäller en FYSISK PERSON enligt kap53 1§ IL:

   Kap53 1§ IL: I detta kapitel finns bestämmelser om överlåtelser av tillgångar till underpris från en fysisk person eller ett svenskt handelsbolag till ett företag som överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren är delägare i.

  Borde man inte titta på kap23 IL, 4§ punk 7. Säger att det gäller ”Utländskt bolag” (säger inget om att det måste vara ett EU/ESS bolag). Säger inget om att överlåtelsen måste ske till ett företag som överlåtaren är ägare/delägare i.

   

  3 § Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda.

  4 § Med företag avses i detta kapitel
  1. svenskt aktiebolag,
  2. svensk ekonomisk förening,
  3. svensk sparbank,
  4. svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,
  5. svensk stiftelse,
  6. svensk ideell förening, och
  7. utländskt bolag.

  Villkor för en underprisöverlåtelse

  Överlåtaren och förvärvaren

  14 § Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag.

 1. anon
  foulinvestor
  jul 13, 2012

  nu kanske dumt jag svarar. Men har studerat 53 kap vs 23 kap IL för att bli klar över när den ena ska användas eller när den andra ska göra det.

  Styr-Bernt det du måste komma ihåg är att aktiebolag som du äger direkt räknas som tillgång tillhörande dig. Så om inte du redan har det AB du tänker överlåta som dotterbolag till annat AB så är det 53 kap som gäller. 

  Däremot kan du göra det i två steg dvs först bilda nytt AB (nyAB), överlåta ditt gamla AB (oldAB) till nyAB enligt kap 53. SEdan överlåta nyAB till cyLtd som din exfru är ägare i då går det enligt 23 kap. 

  Dock har du tänkt på kravet på kvalificerade andelar enligt §19 23kap IL vilket inte blir samma om din exfru äger Cypern bolaget och därmed är underprisöverlåtelse inte skattefri så som jag förstått det.

  Som sagt är ingen expert själv utan vill själv förstå kap 23 vs kap 53 så se detta mer som ett resonmang.

   

 1. anon
  rickan
  jul 16, 2012

  sätta upp bolaget på Cypern själv och sedan göra underprisöverlåtelsen. därefter skänka bolaget till din exfru alternativt anställa henne och betala henne lön. ingen expert bara en fundering och du kanske har andra skäl till att göra som du tänker.