En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Om man har en svenskt ISK och en svensk kapitalförsäkring och flyttar till ett land inom EU, hur beskattas det då?

Det är i första hand danmark och i andra hand tyskland jag tänker på. 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  feb 23, 2015

  ~~Värdestegring på vissa tillgångar i ISK kan komma att beskattas i tio år efter utflytt till Danmark och i fem år efter utflytt till Tyskland. Skattskyldigheten beträffande kapitalförsäkringen torde upphöra om skatterättslig utflytt sker. 

 1. anon
  answer
  apr 18, 2016

  Läser med intresse detta forum. Tyvärr kan jag av egen erfarenhet berätta att KF inte blir skattebefriad när du flyttar utomlands och blir begränsat skattskyldig i Sverige. Jag bor Frankrike och har kvar en KF hos Avanza. Avanza känner sig tvungna att dra schablonskatt för mig. Argumentet är att det är banken, dvs Avanza som står som registrerade för värdepapperen. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike preciserar inte heller hur schablonerna ska behandlas, vilket leder till att det är svårt att få dra av denna skatt från den franska skatten. Den franska skatteförvaltningen betraktar mitt svenska KF som ett vanligt aktiekonto och beskattar realisationsvinster.