En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Antag att man bor i och arbetar i USA (har hemvist där alltså) men även är obegränsat skattskyldig i Sverige (har bostadsrätt eller sommarstuga där till exempel). Antag nu att man gör en god vinst på amerikanska aktier som man BÅDE köpt och sålt i USA. Jag kan svårligen tänka mig att Skatteverket kan ta något av det, eller?

Enligt skatteavtalet med USA är det ju inte självklart vad som händer, men enligt skattverket (se  http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2979.html under punkt 5) så verkar det som om det självklara gäller, nämligen att svenska skatteverket inte har med saken att göra. 

Enligt mina vänner och märkligt nog enligt Deloitte i Sverige så ska man deklarera även sådana vinster! Vad gäller?

Kapitalvinstskatten i Kalifornien är ju högre än svensk reavinstbeskattning (23% federalt plus 11% kalifornisk) så det skulle ju inte bli något kvar för skatteverket även om svaret på frågan var det oväntade, väl? Kalifornien har ju inget skatteavtal med Sverige men det spelar väl ingen roll? Eller?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jul 29, 2015

  Hej,för akti

  Med de förutsättningar du amgett har Sverige enligt dubbelbeksattningsavtalet med USA rätt att beskatta aktuell vinst tio år efter det bosättningen i Sverige upphört men vid fortsatt obegränsad skatskyldighet på grund av väsentlig anknytning..

  Någon beskattning hade inte blivit aktuell ifall du saknat väsentlig anknytning till Sverige utan varit begränsat skattskyldig eftersom reavinst på utändska aktier anskaffade efter det  den obegränsade skattskyldigheten upphört, inte berörs enligt intern svensk skatterätt.. 

  Hälsningar/Hans 

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se