En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Personerna A & B är svenska medborgare men bor i land X som är beläget utanför EES området. A & B driver aktivt, sedan mer än 10 år, ett självständigt onoterat framgångsrikt aktiebolag i land X.  Bolaget bedriver endast verksamhet i land X. 

Enligt SKV så skall en självständig näringsverksamhet som bedrivs utanför EES alltid anses som passiv näringsverksamhet.      

Fråga 1. Kan verksamheten som personerna A & B driver i bolaget i land X, anses som att de bedriver passiv näringsverksamhet?

Person A funderar på att köpa ett nytt svenskt AB. Sälja in en del av sina aktier från bolaget i land X, till det nya svenska bolaget och därefter ge sin far det nya svenska bolaget som en gåva. Fadern är skattskyldig i Sverige och driver ingen verksanhet.

Fråga 2. Finns det någon risk att den näringsverksamhet som person A bedriver i sitt bolag i land X, kan smitta det nya svenska bolaget som fadern är tänkt att få i gåva, så att det blir ett kvalificerat fåmansföretag?

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  dec 13, 2018

  Hej!

  Fråga 1

  När man pratar om passiv näringsverksamhet utomlands så är det endast enskild näringsverksamhet som man menar. Ett AB kan varken vara aktivt eller passivt.

  Fråga 2

  Min bedömning är att andelarna som fadern äger är kvalificerade då närstående till fadern (sonen) är verksam i betydande omfattning i det utländska företaget.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB