En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 19 februari 2021

Möjligheten för företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning att skjuta upp sina skatteinbetalningar utvidgas än en gång. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den 5 februari 2021 infördes nya bestämmelser om tillfälliga anstånd. Ändringarna innebar en kraftig förstärkning av det aktuella likviditetsstödet. Samtidigt befinner sig delar av det svenska näringslivet fortfarande i en allvarlig situation. Därför föreslås nu ytterligare anpass­ningar av regelverket om tillfälliga anstånd.

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbets­givaravgifter beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nytt är att anstånd för sådana skatter och avgifter föreslås kunna beviljas för ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga för högst sju redovisningsperioder.

I promemorian föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det innebär bland annat att fler företag som har startats under 2020 får möj­lighet att ta del av likviditetsstödet. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020. Förslaget innebär alltså att ytterligare en valbar månad läggs till. Detta gäller avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis. Möjligheter att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.  

Även den så kallade anståndsavgiften sänks. Enligt gällande regler tas en avgift ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. I promemorian föreslås i huvudsak att nivån på anstånds­avgiften ska sänkas till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021. Tillsam­mans med kostnadsräntan innebär detta en kreditkostnad som motsvarar en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag, det vill säga samma nivå som följer av de bestämmelser som gällde före den 5 februari 2021.

Hittills har omkring 45 000 företag beviljats anstånd med sammanlagt ca 43 miljarder kronor enligt de tillfälliga reglerna. Samtidigt har ca 18 miljarder återbetalats så här långt. Sedan utvidgningen den 5 februari 2021 har ytterligare anstånd om ca 4,5 miljarder beslutats.

Promemorian skickas nu ut på remiss till den 5 mars 2021. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin