En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 12 april 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att ytterligare förstärka skattereduktionen för inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet är att ta bort den skillnad i beskattning mellan arbetsinkomster och sjukersättning, respektive aktivitetsersättning som finns kvar i vissa inkomstintervall.

Skattereduktionen för sjuk­ersättning och aktivitetsersättning infördes 2018 för att minska skillnaden i beskattning av sådan inkomst och av arbetsinkomster. Skattereduktionen förstärktes genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2022 där syftet bland annat var att ta bort skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och sjukersättning, respektive aktivitetsersättning.

Efter riksdagens beslut om statens budget 2022 höjdes jobbskatteavdraget från och med 2022. Höjningen innebär att skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och sjukersättning, respektive aktivitetsersättning som regeringen avsåg att ta bort fortfarande finns kvar i vissa inkomstintervall. I promemorian föreslås att denna skillnad slutligen tas bort.

– Nu tar vi bort den orättvisa skatteskillnaden mellan den som jobbar och den som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det är viktigt för att skapa ett starkare och mer jämlikt Sverige för vanligt folk, säger finansminister Mikael Damberg.

Enligt förslaget bör den befintliga skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning förstärkas för personer som har ett underlag som överstiger 0,91 prisbasbelopp, dvs ca 44 000 kronor per år utifrån årets prisbasbelopp. Dessa personer kommer i genomsnitt få en skattesänkning om 1 130 kronor per år. Förstärkningen av skattereduktionen beräknas minska skatteintäkterna med 290 miljoner kronor årligen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 augusti 2022.  

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio