En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Efter en vinst vid försäljning av bostadsrätt undrar jag om man kan begära Preliminärt uppskov på bara delar av vinstbeloppet. Vinsten är 1 000 000, och jag vill skatta för 200 000 redan i år och göra ett preliminärt uppskov på de resterande 800 000. Syftet med detta är att få kvitta räntekostnader mot kapitalvinsten av försäljningen. Detta för att jag har räntekostnader som överstiger 100 000 och som annars endast ger 21% i skatteavdrag. Kvittar man däremot räntekostnaderna mot vinsten från bostadsförsäljningen får man i stället 30% i effektiv skattereduktion. Låg inkomst på grund av tjänsteledighet gör även att avdragen för räntekostnader inte kan utnyttjas till fullo.

Skjuter man upp delar av vinsten till beskattning ett år, skulle man kunda kvitta vinst mot räntekostnader på samma sätt även nästa år.

Skatteverkets e-deklaration har inte stöd för detta då man endast kan välja att skjuta upp hela vinsten eller ingen - då med begränsning på max 1 450 000. Finns det ändå en juridisk öppning för att skjuta upp beskattning för del av vinst genom Preliminärt uppskov? Vid Slutgiltigt uppskov får man ju återföra vinsten (minimum 20 000) till beskattning de år man själv vill.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 21, 2012

  Hej Fossie!

  Enligt 47 kap. 9 a § inkomstskattelagen får ett uppskovsbelopp uppgå till lägre belopp än maximibeloppen enligt 7 § första stycket 1-2 och 9 § om den skattskyldige begär det.

  Enligt en kommentar till bestämmelsen har avdragen enligt 7 § tredje punkten och 8 § (preliminära uppskov) dock lämnat utanför denna valfrihet. Varför så har skett kan jag inte svara på.

  När det gäller preliminära uppskov kan man tydligen, som du skriver, endast välja att skjuta upp hela vinsten eller ingen.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB