En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan jag få dubbel utdelning genom att använda mig av 2st AB ? Kan jag tex som konsult starta AB1, fakturera från AB1 och arbeta ihop EK under säg 2 år, sedan starta AB2 fakturera nu istället från AB2 och arbeta ihop EK under säg 2 år och därmed ta ut 150kkr/år utdelning under år 1 och 2 och sedan 300kkr/år ? Eller direkt starta AB1 och AB2 och fördela fakutrering mot kunder mellan AB1 och AB2 och därmed direkt ta 300kkr utdelning ?

1 Kommentarer
  1. anon
    MattiasK
    jun 16, 2014

    Från och med beskattningsåret 2012 får personer som äger kvalificerade andelar i flera fåmansföretag bara använda schablonregeln för andelar i ett enda företag. Detta innebär du enbart kan få lågbeskattad utdelning från ett bolag som du äger.