En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteavtal undertecknat med Armenien

Sverige har idag undertecknat ett avtal med Armenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Skatteavtal är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Skatteavtal gör det även möjligt för samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Anna Björkgren
Departementssekreterare/Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
Telefon 08-405 42 97

Genvägar
Skatteavtal mellan Sverige och Armenien

Publicerad 09 februari 2016 · Uppdaterad 09 februari 2016