En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 09 juni 2022

Som ett led i arbetet att bekämpa kriminaliteten och skattefusket har regeringen i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet.

Bedrägerier med mervärdesskatten sker i olika former och med olika konstruktioner. I många fall sker de på ett systematiskt sätt med flera företag och med olika mellanled för att försvåra upptäckt. Förutom stora förluster för samhället innebär bedrägerierna också att konkurrensen snedvrids till nackdel för företag som gör rätt för sig. Skatteverkets bedömning är att det totala skattefelet för mervärdesskatten 2019 uppgick till 12,4 miljarder kronor. Hur stor del av bortfallet som beror på bedrägerier är dock inte känt.

Uppdraget som nu ges till en särskild utredare innefattar att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet. Det kan röra sig om olika typer av åtgärder, men utredaren ska särskilt analysera om Skatteverket har tillräckligt effektiva verktyg för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Utredaren ska även undersöka om en metod där företags registreringsnummer för mervärdesskatt visas som ogiltigt i VIES (VAT Information Exchange System är ett elektroniskt system för utbyte av information mellan EU-länder, bl.a. kontroll av momsregistreringsnummer) skulle kunna vara en lämplig åtgärd förhindra bedrägerier.

Utredaren ska även lämna förslag i ett delbetänkande på en lagreglering som innebär att den som är medveten om ett momsbedrägeri och som lämnar uppgifter som i sig är korrekta men i bedrägligt syfte ska kunna dömas för skattebrott. Det ska även bli möjligt att begå ett skattebrott genom att lämna oriktiga muntliga uppgifter.

– Bedrägerier och fusk med momsen är oacceptabelt. Det leder till mindre resurser till vår gemensamma välfärd och det försämrar situationen för de företag som sköter sig. Nu tar vi krafttag mot momsfusket och förtydligar lagstiftningen så att det blir ännu svårare att komma undan med skattebrott, säger finansminister Mikael Damberg.

Deluppdraget, som även är en följd av kommissionens formella underrättelse om Sveriges genomförande av det s.k. SEFI-direktivet, ska redovisas senast den 31 augusti 2023. Uppdraget ska redovisas som helhet senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg