En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 26 november 2021

Sveriges statsstödsanmälan om att införa en ny riskskatt för större banker och andra kreditinstitut har godkänts av EU-kommissionen.

Förslaget om att införa en ny riskskatt aviserades första gången i budgetpropositionen för 2020 och skatten är en del av inkomstberäkningen i budgeten för 2022. I slutet av oktober 2021 överlämnade regeringen därför en proposition med förslag om en riskskatt för kreditinstitut till riksdagen. Regeringen anmälde även förslaget till EU-kommissionen för granskning.

I sitt beslut konstaterar EU-kommissionen att riskskatten är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen framhåller även bland annat att allvarliga störningar i de stora kreditinstitutens verksamheter riskerar att leda till omfattande problem och kostnader för samhället, trots skärpta kapitalkrav och andra regler som införts efter finanskrisen 2008.

Den nya skatten ska betalas av svenska och utländska kreditinstitut som har skulder över 150 miljarder kronor. Riskskatten föreslås uppgå till 0,05 procent av skulderna från 2022 och 0,06 procent av skulderna från 2023. Enligt förslaget ska skatten träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-543 61 59
e-post till Linda Romanus

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström